Datganiad hygyrchedd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru eisiau gwneud ei wefan mor hwylus a hawdd ei defnyddio i gymaint o bobl â phosibl


Mae cynnal gwefan hwylus yn broses barhaus a gweithiwn yn gyson i wneud yn siŵr y gall pawb gael mynediad at, a defnyddio, ein gwefan. Ni waeth pa borwr neu ddyfais a ddefnyddiwch, neu a oes gennych anabledd neu beidio.

Yn gydnaws â gwahanol feddalwedd

Dylai gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru fod yn gydnaws â’r fersiwn ddiweddaraf o’r rhan fwyaf o feddalwedd darllen sgrin, adnabod llais a chwyddo sgrin.

Bysellau mynediad

Os ydych yn cael trafferth defnyddio llygoden, gallwch fordwyo’r wefan drwy ddefnyddio dim ond bysellfwrdd.

Gallwch ddefnyddio ein bysellau mynediad drwy ddal ‘Alt' a’r fysell berthnasol i lawr, yna pwyso’r fysell Enter/Return i berfformio’r swyddogaeth:

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Gwneud cais a phrynu/Rhowch wybod
  4. Yn yr awyr agored
  5. Llifogydd a rhybuddion

Cymorth

Mae canllawiau ar gael gan y BBC ar:

Eich adborth

Os byddwch yn cael trafferth defnyddio ein gwefan, neu am gael gwybodaeth mewn fformat gwahanol, cofiwch gysylltu â ni.