Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Cyfoeth Naturiol Cymru yn dyfarnu grantiau i ariannu adferiad gwyrdd o’r pandemig

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dyfarnu £1.2m mewn grantiau i gyrff amgylcheddol fel rhan o'i ymrwymiad i sicrhau adferiad gwyrdd o bandemig y coronafeirws,

18 Medi 2020

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru